Adatkezelési irányelvek

Adatkezelő megnevezése

Cégnév: Nagy Gyula Ev.
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi u. 43
Postacím: 9400 Sopron, Kőszegi u. 43.
E-mail: info@alpoktaxi.hu
Telefon: +36-30/902-4843
Fax: –
Honlap: https://alpoktaxi.hu

Tárhelyszolgáltató: CWeb

Nagy Gyula Ev., (a továbbiakban  szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Nagy Gyula Ev. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi honlapcímen: https://alpoktaxi.hu/adatkezelesi-iranyelvek/

Nagy Gyula Ev. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdésed lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérlek, írd meg nekem, és megválaszolom kérdésedet.

Nagy Gyula Ev. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Nagy Gyula Ev. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Nagy Gyula Ev.  adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A kupon rendeléshez kapcsolódó adatkezelés

 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

 

Keresztnév

Keresztnév használata a megszólítás érdekében szükséges

 

e-mail cím

az e-mail cím Cégünk és a Felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk a kedvezmény kupont.

 

   

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Teljesen szabadon dönthet arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely a kilétedre utaló információt tartalmaz.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön személyes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama

Cégünk a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulást az info@alpoktaxi.hu e-mailre küldött levélben bármikor visszavonhatja.

A weboldalon regisztráló felhasználók adatai a felhasználói fiókba, Nagy Gyula Ev. ügyféladat kezelő adatbázisába kerülnek. Az ügyfélfiók adataival be lehet lépni a honlap regisztrált felhasználók számára elérhető felületeire.

Az adatkezelés célja: a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése, az igénybe vett szolgáltatások nyomon követése, felhasználói szokások elemzése a szolgáltatás minőségének növelése céljából.

 

HÍRLEVELEK

Nagy Gyula Ev. abban az esetben jogosult arra, hogy a honlapon történő regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatásaival összefüggő hírlevelet küldjön, amennyiben a regisztráció során a hírlevél igénylésére vonatkozó rubrikát bejelöli. Az Ön számára kiküldött hírlevelet a későbbiekre vonatkozóan következmény nélkül, bármikor lemondhatja a hírlevelek alján található leiratkozom linkre kattintva.

eDM Reklámok

Nagy Gyula Ev. abban az esetben jogosult arra, hogy a honlapon történő regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatásaival összefüggő reklámot küldjön, amennyiben a regisztráció során a reklám igénylésére vonatkozó rubrikát bejelöli. A számodra kiküldött reklámot tartalmazó e-mailről a későbbiekre vonatkozóan következmény nélkül, bármikor lemondhatja az e-mailek alján található leiratkozom linkre kattintva.

Hírlevélhez illetve eDM reklámhoz kapcsolódó adatkezelés

 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

személyes adat

az adatkezelés célja

 

Keresztnév Keresztnév használata a megszólítás érdekében szükséges
e-mail cím

az e-mail cím a kapcsolattartás célját szolgálja.

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Teljesen szabadon dönthet arról, hogy e-mail címet ad meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön személyes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama

Cégünk a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulást a hírlevelek vagy eDM levelek alján található leiratkozom linkre 1 kattintással visszavonhatod.

 

SÜTIK – Cookie tájékoztatás

A sütik alapvetően és eredetileg a böngészés megkönnyítésére vannak: ezek miatt nem kell mindig újra kitöltenie az adatait, ha hozzászól egy blogon, ebből tudják a többnyelvű weboldalak, hogy Ön milyen nyelven akar olvasni, ezért tud bejelentkezve maradni a Facebookon és így tovább.

Vagy ha a weboldal Google Analyticset használ, akkor máris készít sütiket. A statisztikára viszont szükség van. A remarketing kód is sütikkel dolgozik. 

Léteznek sütik, melyek már az elfogadás előtt elhelyezkednek a látogató számítógépén. 
Szükséges Cookie-k: A szükséges cookie-k segítik a weboldalak használatát olyan alapfunkciók, mint például az oldalak navigálása és a webhelyek biztonságos területeihez való hozzáférés engedélyezéséhez. A weboldal nem működhet megfelelően ezen cookie-k nélkül.

Előnyben részesített cookie-k: Az előnyben részesített cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy emlékezzen olyan információkra, amelyek megváltoztatják a webhely viselkedését vagy megjelenését, például az áldalad preferált nyelvet vagy régiót.

A statisztikai cookie-k segítenek a webhelyek tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként hatnak a weboldalakra azáltal, hogy névtelenül gyűjtik és jelentik az információkat.

Marketing cookie-k: A marketing cookie-kat a weboldalak látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak, érdekesek és értékesek az adott felhasználó számára.

A Google cookie letiltásáról ezen a linken is olvashatsz: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag Nagy Gyula férhet hozzá. Nagy Gyula  Ev. a személyes adatait harmadik fél részére nem továbbítja. 

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján Nagy Gyula Ev. köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a megrendelő (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel.

 Adatbiztonsági intézkedések

Nagy Gyula Ev. minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Üzemeltető az általa nem kivédhető, esetleges “vis major” által bekövetkezett felhasználói kárért felelősséget nem vállal.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Nagy Gyula Ev.-től , hogy

– milyen személyes adataidat,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeli,
– kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Nagy Gyula  Ev. a kérelmedet legfeljebb 30 napon belül, az általad megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben teljesíti.

 

A helyesbítéshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Nagy Gyula módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címedet vagy postai elérhetőségét). A  Nagy Gyula Ev. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

A törléshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Nagy Gyula Ev.-től a személyes adataid törlését.

A törlési kérelmet Nagy Gyula Ev. abban az esetben utasítja el, ha a megrendelése teljesítése folyamatban van. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor Cégünk a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

Az adatkezelés korlátozásához való joghttps://www.privacy-regulation.eu/hu/18.htm

A tiltakozáshoz való jog:  https://www.privacy-regulation.eu/hu/21.htm

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

 Nagy Gyula Ev. mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérem írjon nekünk az elérhetőségeim valamelyikére (email: info@alpoktaxi.hu, levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi u. 43..)

Amennyiben úgy véli, hogy a  Nagy Gyula Ev. megsértette a személyes adatok védelméhez való jogodat az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

  • kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) segítségét vagy
  • bírósági eljárást (polgári pert) kezdeményezhetsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheted meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelet szabályai (GDPR) az irányadóak. 

Amennyiben olyan kérdése lenne, mely jelen Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérlek, írja meg nekem az elérhetőségeim valamelyikére (email: info@alpoktaxi.hu, levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi u. 43.), és megválaszolom kérdését.

Scroll to Top